Notice: wpdb::prepare werd verkeerd aangeroepen. De query bevat niet het juiste aantal placeholders (2) voor het aantal query-argumenten (3). Lees Foutopsporing in WordPress voor meer informatie. (Dit bericht is toegevoegd in versie 4.8.3.) in /srv/www/public_html/wp-includes/functions.php on line 4169
Vereniging - Website der G.S.P.V. Parafrid

Bestuur                Oud-Besturen               Commissies               Disputen                Statuten

Vereniging

In de statuten staat met mooie woorden omschreven dat Bas van Vliet (de eerste voorzitter), Marleen de Graaf (secretaris), Christine Brouwer (penningmeester) en Elseline van den Assem (algemeen bestuurslid) lieten vastleggen dat G.S.P.V. Parafrid op 8 april 1986 werd opgericht. Sindsdien heeft de stad Groningen een studenten- paardrijdvereniging. Het logo van de vereniging is gebaseerd op de windvaan van de Martinitoren. Binnen de vereniging zijn in de tussentijd verschillende disputen opgericht. Op dit moment kent Parafrid één actief dispuut genaamd Paradox. De disputen: Parasiet, Parodie, Paramaribo, Paraplu, Parabella en de Paralompies zijn onderhand opgeheven.

 

Het bestuur van Parafrid legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur verzorgt de wekelijkse lesavonden en houdt toezicht op de vele commissies die Parafrid rijk is.

Overkoepelende organisaties

G.S.P.V. Parafrid valt onder twee organisaties, de ACLO en de KNHS-VNS. De ACLO is de overkoepelende organisatie van de RuG en de Hanze Hogeschool, die studentensport op allerlei vlakken steunt. De KNHS-VNS is het landelijk bestuur waaronder de meeste studenten paardrijverenigingen vallen en dus ook Parafrid. Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor het goed verlopen van de stedenontmoetingen en het toewijzen van het organiseren van zo’n evenement.